I. NGUYÊN TẮC CHUNG

–  Website http://primecommerce.asia/ thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Prime Commerce Việt Nam

II. ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

  • Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của chúng tôi.
  • Công ty Prime sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
  • Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của chúng tôi.

III. ĐIỀU KIỆN CHUNG

  • Công ty Prime hỗ trợ về kỹ thuật khi khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
  • Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
  • Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Prime
  • Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về mail: contact@primecommerce.asia

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật của công ty